İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan Mülkiye Müfettişi kadrolarına mülki idare amirleri arasından müfettiş ataması yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
 
 
 
MÜFETTİŞ ATAMA ÜST YAZI
 
BAŞVURU FORMU