M.Alpaslan IŞIK
Mülkiye Başmüfettişi
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı